• Recyklace vysloužilých elektrozařízení, baterií a akumulátorů

  •  

Recyklace vysloužilých elektrozařízení, baterií a akumulátorů

Zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů a oddělený sběr elektroodpadu

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení, baterie a akumulátory.

 

Spotřebitel má v systému nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči a bateriemi zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým výrobkem. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do kontejnerů na komunální odpad, natož pak do přírody na „černé“ skládky. Použitý, nefunkční výrobek tak nesmí skončit jinde, než na sběrném místě (místě zpětného odběru elektrozařízení či místě odděleného sběru elektroodpadu, resp. místě zpětného odběru baterií a akumulátorů), protože takové vysloužilé zařízení, baterie či akumulátor, může obsahovat množství nebezpečných látek, které jsou škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.

 

Zároveň takový výrobek může obsahovat i řadu vzácných materiálů, které lze opětovně použít, a tím chránit surovinové zdroje a životní prostředí. V tomto ohledu je úloha spotřebitelů a dalších konečných uživatelů elektrozařízení, baterií a akumulátorů nezastupitelná, neboť svým zodpovědným přístupem a odevzdáváním použitého elektrozařízení a elektroodpadu a baterií a akumulátorů na místech k tomu určených významně přispívají k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Spotřebitel je informován níže zobrazeným symbolem přeškrtnuté popelnice, že příslušné elektrozařízení, baterie či akumulátor nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení nebo baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. Pokud je navíc vyznačen pod symbolem přeškrtnuté popelnice symbol Pb, Cd nebo Hg, znamená to, že tyto baterie obsahují zvlášť nebezpečné prvky olovo, kadmium a rtuť.

 

Ekologická likvidace elektrozařízení, baterií a akumulátorů uváděných naší společností na trh podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, je zajištěna prostřednictvím spolupráce s kolektivními systémy provozovanými společnostmi REMA Systém, a.s., se sídlem Praha 4, Budějovická 1667/64, PSČ 140 00, IČO: 64510263 (dále jen „REMA Systém“), a REMA Battery s.r.o., se sídlem Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 28985681 (dále jen „REMA Battery“), na základě smluv o společném plnění.

 

 

 

Zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů, baterií a akumulátorů je možné bezplatně na místech zpětného odběru. Naše společnost využívá veřejně dostupné sběrné sítě společností REMA Systém a REMA Battery. Kompletní seznam sběrných míst pro zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů, resp. pro oddělený sběr elektroodpadu nepocházejícího z domácnosti, jejich provozní doba včetně telefonních čísel, je uveden na internetových stránkách MŽP v Registru míst zpětného odběru a na webových stránkách https://www.remasystem.cz/sberna-mista/ . Odevzdáním elektrospotřebiče, baterie či akumulátoru na příslušné sběrné místo zajistíte jeho ekologickou recyklaci.

 

Doplňkově lze dále využít v případě baterií a elektrozařízení v množství do 20 kg službu re:Balík (www.remasystem.cz/re-balik) a v případě množství nad 20 kg službu BUĎ LÍNÝ (www.remasystem.cz/bud- liny).

 

Pokud se chcete zbavit použitého elektrozařízení, máte možnost ho bezplatně odevzdat v místě prodeje nebo dodávky u posledního prodejce, který má zákonem danou povinnost takový výrobek přijmout, pakliže u něho nakupujete elektrozařízení podobného typu a použití (režim tzv. kus za kus).

 

Nefunkční elektrozařízení ani baterie a akumulátory prosím nedemontujte, ale odevzdejte jej kompletní.

 

V případě, že by Vám uvedené informace nepostačovaly k úspěšnému vyřešení situace související s odevzdáním použitého elektrozařízení ke zpětnému odběru nebo oddělenému sběru, kontaktujte nás, prosím.

Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku znamená, že nepatří do komunálního odpadu.